ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ

Κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 26 x 100 KW , 35 x 25 KW, 5 x 500 KW, 2 x 1 MW
-Έτος κατασκευής: 2009 έως και 2012