Μελέτη – Επίβλεψη

Ανάληψη μελετών και επιβλέψεων συστημάτων αυτοματισμού, φωτοβολταϊκών συστημάτων και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας σε πάνω από 150 ιδιωτικά έργα
-Έτος κατασκευής: 1996 έως και σήμερα