Εταιρεία

bigstock-architectural-plans-and-tools-478624buildersrisk

Η εταιρεία Control System Α.Ε είναι μια μελετητική και κατασκευαστική
επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην:
Μελέτη – Επίβλεψη συστημάτων βιομηχανικού αυτοματισμού και εξοικονόμησης ενέργειας
Μελέτη Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
Κατασκευή δημοσίων Έργων

Βασική αξία και σκοπός μας είναι να ανταποκρινόμαστε πλήρως στις εκάστοτε
απαιτήσεις και ανάγκες των πελατών μας και από το μέρος της επιχείρησης να υπάρχει
αξιοπιστία, επαγγελματισμός και συνέπεια με τους συνεργάτες μας, με την εκτέλεση των
έργων εντός των συμβατικών χρόνων και προϋπολογισμών.

Με την επιχείρηση συνεργάζονται άρτια και καταρτισμένα συνεργεία όλων των
ειδικοτήτων με σύγχρονο εξοπλισμό και πολυετή εμπειρία.