Ταχυδρομική Διεύθυνση
Χλόης 13, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 54627

 Τηλέφωνο
+30 2310521055

 E-mail
info@controlsystem.gr